Biedingsvoorwaarden

Biedingsvoorwaarden

Wil je een bod uitbrengen op een woning uit ons bestand? Dan kan dat natuurlijk! Graag maken wij je attent op enkele regels en voorwaarden die wij hanteren rondom het biedingsproces.

Om te beginnen zijn er twee mogelijkheden:

Optie 1: De woning wordt te koop aangeboden met een biedingstermijn.
Optie 2: De verkoper nodigt je uit tot het doen van een voorstel.

Voor beide procedures gelden verschillende regels, welke we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet:

Optie 1: Biedingstermijn

 • Om iedereen gelijke kansen te geven zal voor, tijdens en direct na het bezichtigingen geen optie worden verstrekt aan één enkele kandidaat;
 • Bij nadere interesse nodigen wij geïnteresseerden uit tot het doen van bod, welke uiterlijk op aangegeven datum en tijd door ons ontvangen dient te zijn via Move;
 • Er wordt niet verder onderhandeld, er volgt een acceptatie óf een weigering van het voorstel. Wij vragen je dan ook om een ‘uiterste’ voorstel uit te brengen;
 • Een bieding dient schriftelijk te worden uitgebracht via Move. Indien u niet over een internetverbinding of e-mailadres beschikt, mag het bod uiteraard ook telefonisch of schriftelijk worden uitgebracht;
 • Over de inhoud van de biedingen wordt niet gecommuniceerd met andere kandidaten. Van ‘tegen elkaar opbieden’ is dan ook geen sprake;
 • Verkoper zal op basis van de uitgebrachte voorstellen een keuze maken uit de biedingen. Hierin zullen alle onderdelen worden meegewogen, zoals de hoogte van het bod, de opleveringstermijn en eventuele andere voorwaarden;
 • Verkoper houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van bovenstaande verkoopprocedure. Acceptatie van een voorstel is onder nadrukkelijk voorbehoud van gunning door verkoper.

Optie 2: Onderhandeling

Als er geen biedingstermijn wordt gehanteerd, nodigt de verkoper je uit om te onderhandelen over de prijs van de woning. Hiervoor gelden de navolgende regels en voorwaarden:

 • Een bod uitbrengen kan via Move. Indien u niet over een internetverbinding of e-mailadres beschikt, mag het bod uiteraard ook telefonisch of schriftelijk worden uitgebracht;
 • Het bod zal worden voorgelegd aan de verkoper. Deze kan het bod accepteren, afwijzen of een tegenvoorstel doen;
 • Tijdens de onderhandelingen kan het zijn dat ook een andere kandidaat een bod uitbrengt. Wij zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen. Op dat moment kan het zijn dat de biedingsvoorwaarden tussentijds worden aangepast;
 • Na overeenstemming zal een koopovereenkomst worden opgesteld. De gemaakte afspraken zijn pas bindend als deze koopovereenkomst door alle partijen ondertekend is en de wettelijke bedenktijd verstreken is.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd met betrekking tot de biedingsprocedures. Indien je toch nog vragen hebt, kunt je uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.